21/01/2022 09:34Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Còn nghe người ta nói

Tác giả: Alain Mabanch Kou

Nước: Congo
Đăng bởi hongha83 vào 23/04/2008 05:39

 

Bản dịch của Ngô Quân Miện

Còn nghe người ta nói
trong cái làng tôi bỏ ra đi
những gốc cây cũng rơi nước mắt
khi mãi mãi trên cành
những bóng chim vắng bặt.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Alain Mabanch Kou » Còn nghe người ta nói