23/03/2023 15:31Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trong quán chiều

Tác giả: Đoàn Thuận - Trần Văn Thuận

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 19/02/2015 07:06

 

Ngoài kia từng chuyến xe qua
Tiếng chuông chùa núi ngẫm ra mơ hồ
Ngồi buồn ngắm ngón tay thô
Lanh canh ly đá nghe khô khốc chiều
Nguồn: Đoàn Thuận, Lời chiều (thơ), NXB Trẻ, 1996

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đoàn Thuận » Trong quán chiều