28/06/2022 07:47Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Xuân bất diệt

Tác giả: Tuệ Thiền

Thể thơ: Thơ mới tám chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Bích La vào 12/04/2019 14:50

 

(Tháng ngày Đồng Tháp thanh bình)

Ngắm mây trắng hành hương về huyễn mộng
Nghe cây xanh… xanh tận đáy lương tâm…
Xuân bất diệt bởi lòng ta trải rộng
Ta thương nhau nên yêu cả đất trời.
Nguồn: Tuệ Thiền, Đường về minh triết, NXB Văn nghệ, 2007

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tuệ Thiền » Xuân bất diệt