10/06/2023 05:09Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

“Ngàn lá rụng bay bay theo chiều gió”
“Когда я гляжу на летящие листья”

Tác giả: Marina Svetaeva - Марина Цветаева

Nước: Nga
Đăng bởi hongha83 vào 01/01/2013 21:04

 

Nguyên tác

Когда я гляжу на летящие листья,
Слетающие на булыжный торец,
Сметаемые — как художника кистью,
Картину кончающего наконец,

Я думаю (уж никому не по нраву
Ни стан мой, ни весь мой задумчивый вид),
Что явственно желтый, решительно ржавый
Один такой лист на вершине — забыт.

Bản dịch của Liễu Nga Đoan

Ngàn lá rụng bay bay theo chiều gió
Xuống mặt đường rải sỏi nằm chênh vênh
Rồi lá lại bốc cao thêm lần nữa
Như một người nghệ sĩ hoạ bức tranh

Tôi đứng đấy có ai mà chấp nhận
Mặt trầm ngâm suy nghĩ những điều gì
Màu lá úa trải thân như rỉ sét
Chỉ một mình còn lại với cành si
20 tháng Mười 1936
Nguồn: Thơ tình song ngữ, NXB Thuận Hoá, 2008

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Marina Svetaeva » “Ngàn lá rụng bay bay theo chiều gió”