05/02/2023 02:28Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vọng Hùng vương cố đô
望雄王故都

Tác giả: Ninh Tốn - 寧遜

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 27/03/2022 12:50

 

Nguyên tác

極目青青草樹幽,
柁師說是古之都。
封彊恢拓從開闢,
城郭依稀在有無。
為德想應賢舜禹,
傳年是以倍殷周。
客來欲問當時事,
勝跡惟餘一上遊。

Phiên âm

Cực mục thanh thanh thảo thụ u,
Đà sư thuyết thị cổ chi đô.
Phong cương khôi thác tùng khai tịch,
Thành quách y hy tại hữu vô.
Vị đức tưởng ưng hiền Thuấn Vũ,
Truyện niên thị dĩ bội Ân Chu.
Khách lai dục vấn đương thì sự,
Thắng tích duy dư nhất thượng du.

Dịch nghĩa

Trong xa tắp nơi cây cỏ xanh um,
Bác lái đò nói: đó là kinh đô ngày xưa.
Bờ cõi mở mang từ lúc khai thiên lập địa,
Thành quách mờ mịt không biết ở chốn nào.
Vua Hùng có đức tướng hơn cả vua Thuấn vua Vũ,
Truyền đời cho con cháu gấp bội nhà Ân nhà Chu.
Khách đến thăm muốn hỏi công việc lúc bấy giờ,
Nhưng thắng tích thì còn một vùng gò núi.

Bản dịch của Phạm Thuý Lan

Ngút mắt cây rừng một thảm xanh,
Lái đò bảo đấy vốn đô thành.
Ngàn xưa khai mở nên bờ cõi,
Vạn thuở nay xem khó ngọn ngành.
Thuấn Vũ không bằng vua sáng đức,
Ân Chu còn kém thánh truyền danh.
Khách thăm hỏi chuyện, tìm di tích,
Còn mỗi ngọn đồi cỏ phủ quanh.
Nguồn: Phạm Thị Thuý Lan, Thăng Long hoài cổ, NXB Hội Nhà văn, 2021

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ninh Tốn » Vọng Hùng vương cố đô