18/05/2024 14:15Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Du Trường Ninh công chúa Lưu Bôi trì kỳ 4
遊長寧公主流杯池其四

Tác giả: Thượng Quan Chiêu Dung - 上官昭容

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Sơ Đường
Đăng bởi Lâm Xuân Hương vào 13/08/2016 09:01

 

Nguyên tác

暫游仁智所,
蕭然松桂情。
寄栖言遁客,
勿复訪蓬瀛。

Phiên âm

Tạm du Nhân Trí sở,
Tiêu nhiên tùng quế tình.
Ký thê ngôn độn khách,
Vật phục phỏng Bồng Doanh[1].

Dịch nghĩa

Tạm vào chơi sở Nhân Trí,
Cảm được nỗi buồn của thông và quế.
Xin gửi lời tới các vị định lánh đời tới cõi cao hơn,
Nơi đây là tiên cảnh rồi đừng hỏi đường tới cõi Bồng Doanh nữa.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Tạm vào chơi thăm Nhân Trí sở
Cảm nỗi buồn của quế và thông
Lánh đời tìm cõi, xin ông
Nơi đây tiên cảnh, Doanh Bồng đừng ham.
[1] Là Bồng Lai và Doanh Châu, đều là tên của các cõi tiên trong truyền thuyết.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thượng Quan Chiêu Dung » Du Trường Ninh công chúa Lưu Bôi trì kỳ 4