07/12/2021 20:42Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Giá cô thiên (Mạnh thượng nhu tang phá nộn nha)
鷓鴣天(陌上柔桑破嫩芽)

Tác giả: Tân Khí Tật - 辛棄疾

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Tống, Kim
Đăng bởi Vanachi vào 05/11/2007 13:01

 

Nguyên tác

陌上柔桑破嫩芽,
東鄰蠶種已生些。
平岡細草鳴黃犢,
斜日寒林點暮鴉。

山遠近,
路橫斜,
青旗沽酒有人家。
城中桃李愁風雨,
春在溪頭薺菜花。

Phiên âm

Mạnh thượng nhu tang phá nộn nha,
Đông lân tàm chủng dĩ sinh ta.
Bình cương tế thảo minh hoàng độc,
Tà nhật hàn lâm điểm mộ nha.

Sơn viễn cận,
Lộ hoành tà,
Thanh kỳ cô tửu hữu nhân gia.
Thành trung đào lý sầu phong vũ,
Xuân tại khê đầu tễ thái hoa.

Bản dịch của Hoàng Tạo

Trên bãi mầm dâu đã nảy ra,
Trứng tằm hàng xóm nở năm ba.
Đồi cao cỏ mượt con bò rống,
Đàn quạ rừng thưa điểm bóng tà.

Đường chênh chếch,
Núi gần xa,
Quán rượu nhà ai cờ thướt tha.
Trong thành đào mận buồn mưa gió,
Cỏ dại đầu khe xuân trổ hoa.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tân Khí Tật » Giá cô thiên (Mạnh thượng nhu tang phá nộn nha)