24/07/2024 18:22Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Anh em chín họ mười đời

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 02/04/2015 08:10

 

Anh em chín họ mười đời
Hai người cùng có, chẳng rời nhau ra
Chị em cùng khúc ruột rà
Kẻ giàu người khó, họ xa tám đời

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Anh em chín họ mười đời