19/06/2024 04:21Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Xác Sơn dạ phát
確山夜發

Tác giả: Trịnh Hoài Đức - 鄭懷德

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 25/11/2018 15:30

 

Nguyên tác

四更縣令發牌關,
掃霧披雲啟鐵闤。
淮柳迎人猶帶睡,
閬山見客乍開顏。
越軺長往迷紅路,
趙女偷窺濕翠鬟。
嶺月多情照雙鬢,
恐因勞苦點華班。

Phiên âm

Tứ canh huyện lệnh phát bài quan,
Tảo vụ phi vân khải thiết hoàn.
Hoài liễu nghinh nhân do đái thuỵ,
Lãng sơn kiến khách sạ khai nhan.
Việt diêu trường vãng mê hồng lộ,
Triệu nữ thâu khuy thấp thuý hoàn.
Lĩnh nguyệt đa tình chiếu song mấn,
Khủng nhân lao khổ điểm hoa ban.

Dịch nghĩa

Canh tư huyện lệnh phát lệnh bài ra cửa quan,
Quét mù khoác mây mở vòng sắt tường phía ngoài.
Liễu sông Hoài đón người, còn ngái ngủ,
Núi Lãng thấy khách chợt vẻ mặt tươi cười.
Xe sứ Việt đi mãi qua đây mơ màng đường đỏ,
Gái Triệu dòm trộm ướt búi tóc biếc.
Trăng núi đa tình soi hai mái tóc,
Sợ nhân vất vả mà điểm hoa râm.

Bản dịch của Hoài Anh

Canh tư lệnh ra cửa quan,
Khoác mây đội tuyết mở toang thành ngoài.
Liễu Hoài ngái ngủ đón người,
Lãng sơn thấy khác tươi cười mặt hoa.
Xe sứ Việt lối từng qua,
Trộm dòm gái Triệu sương sa tóc đầm.
Trăng đa tình ghé tới thăm,
E vì lao khổ hoa râm mái đầu.
Nguyên chú: Phàm sứ bộ dọc đường đi dừng vào giờ nào, ngày nào khởi hành quan địa phương ắt báo cho chặng đường phía trước chuẩn bị cung cấp phu trạm, cho nên khởi hành ban đêm mà dân ở đây đều biết ùa ra ngõ phố tranh nhau xem ngắm.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trịnh Hoài Đức » Xác Sơn dạ phát