06/10/2022 20:58Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Xuân sơ tụ tam trường hý vịnh
春初聚三場戲詠

Tác giả: Trần Đình Túc - 陳廷肅

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 01/02/2020 23:43

 

Nguyên tác

店別東西中北南,
登壇上将八些愖。
數從吾竭文而萬,
例可蹤橫名聚三。
常有赢输常有悔,
合無意必合無躭。
局中手段爭高著,
還有旁人點指參。

Phiên âm

Điếm biệt đông tây trung bắc nam,
Đăng đàn thượng tướng nhập ta kham.
Sổ tùng ngô kiệt văn nhi vạn,
Lệ khả tung hoành danh tụ tam.
Thường hữu doanh thâu thường hữu hối,
Hợp vô ý tất hợp vô đam.
Cục trung thủ đoạn tranh cao trứ,
Hoàn hữu bàng nhân chỉ điểm tham.

Dịch nghĩa

Điếm dựng riêng ở giữa và đông tây nam bắc
Lên đàn bậc thượng tướng đều phải chịu đựng chút ít
Vài người theo ta, hết cả hàng văn và hàng vạn,
Lệ được tung hoành, đặt tên là tổ tôm
Thường có việc được thua, thường có ân hận
Gộp cả sự vô ý, và gộp cả sự chú ý đăm đăm.
Trong ván bài, có thủ đoạn tranh giành cao,
Lại có người bên ngoài chỉ điểm giúp.

Bản dịch của Hạ Thái

Bốn hướng đông tây với bắc nam
Đều cho tướng tá muốn đăng đàn
Khai màn giải trí vui hằng vạn
Vào cuộc tung hoành thú tụ tam
Thua thắng lẽ thường trao thẳng thắn
Được ăn luật lệ nhận công bằng
Ván bài trong cuộc tranh cao thấp
Chỉ điểm bên ngoài góp luận khan
Bài thơ được chép trong Tiên Sơn thi tập, tài liệu của Viện bảo tàng Hà Nội.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Đình Túc » Xuân sơ tụ tam trường hý vịnh