28/10/2020 10:09Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sợ
Afraid

Tác giả: Langston Hughes

Nước: Mỹ
Đăng bởi hongha83 vào 03/03/2008 01:40

 

Nguyên tác

We cry among the skyscrapers
As our ancestors
Cried among the palms in Africa
Because we are alone,
It is night,
And we’re afraid.

Bản dịch của Đào Xuân Quý

Chúng ta khóc trong dãy nhà chọc trời
Như ông cha ta ngày trước
Từng khóc than trong rừng cọ Châu Phi
Bởi chúng ta còn vẫn lẻ loi
Đêm đã xuống
Chúng ta còn sợ hãi.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Langston Hughes » Sợ