21/05/2022 17:33Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tức mục
即目

Tác giả: Vương Sĩ Trinh - 王士禎

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thanh
Đăng bởi hongha83 vào 25/04/2010 20:43

 

Nguyên tác

蕭條秋雨夕,
蒼茫楚江晦。
時見一舟行,
濛濛水雲外。

Phiên âm

Tiêu điều thu vũ tịch,
Thương mang Sở giang hối.
Thì kiến nhất chu hành,
Mông mông thuỷ vân ngoại.

Bản dịch của Phạm Công Đạt

Buồn bã mưa thu chiều
Sở giang mênh mông tối
Bỗng có chiếc thuyền qua
Lờ mờ ngoài mây nước
Nguồn: Văn học sử Trung Quốc, NXB Phụ nữ, 2000.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vương Sĩ Trinh » Tức mục