30/03/2023 19:03Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tỉnh - say

Tác giả: Vũ Tam Tập

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 28/12/2013 21:00

 

Cũng đã say rồi, mới tỉnh đây
Tỉnh mà lắm nỗi khổ hơn say
Cuộc đời chìm nổi, khi say tỉnh
Giấc mộng mơ màng, lúc tỉnh say
Đã khỏi say rồi, nên thật tỉnh
Tỉnh mà còn tiếc chả thà say
Nào ai say đã hơi tinh tỉnh
Tỉnh hẳn, mau mà dắt kẻ say

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vũ Tam Tập » Tỉnh - say