16/01/2021 13:59Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hạ nhớ

Tác giả: Văn Duy

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 07/06/2009 19:21

 

Bến bãi nằm im trời nắng hạ
Cánh buồm chao đón gió nồm nam
Cánh võng cũ, lời ru xưa, quen lạ
Gọi ta về làm mới lại tháng năm
Nguồn: Bến nhớ (thơ)/ NXB Thanh Niên, 1996.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Văn Duy » Hạ nhớ