15/08/2022 18:08Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đáp Tưởng bạn tống tặng phiến tịnh hương kỳ 1

Tác giả: Đinh Nho Hoàn - 丁儒完

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi DNH vào 10/04/2017 20:35

 

Phiên âm

Bạch đoàn tà bát thu thiên nguyệt
Nguyệt hạ khinh phiêu quế tử hương
Nguyệt bạch hương khinh ngư địch niểu
Mộng quân đồng bách phiếm Tiêu Tương

Dịch nghĩa

Cầm chiếc quạt trắng phẩy nhẹ trong đêm trăng mùa thu
Dưới trăng quạt thoảng thơm mùi hương quế
Trăng sáng hương bay tiếng sáo thuyền câu vẳng lại
Mơ thấy cùng ông ngồi thuyền chơi trên sông Tiêu Tương

Bản dịch của Đinh Nho Hồng

Mùa thu phe phẩy quạt đêm trăng
Thoang thoảng quế thơm ngắm chị Hằng
Tiếng sáo thuyền câu đâu vẳng lại
Mơ cùng bác cưỡi sóng Tiêu giang
Nguồn: Mặc Trai sứ tập, NXB Văn học, 2009

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đinh Nho Hoàn » Đáp Tưởng bạn tống tặng phiến tịnh hương kỳ 1