13/08/2020 00:01Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Anh ơi cất giọng hò cao

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/04/2015 09:54

 

Anh ơi, cất giọng hò cao,
Nếu em dứt nối, có sao em bù.
Anh mần thinh mãi, em lo,
Cho em một tiếng “hò dô”, em về.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Anh ơi cất giọng hò cao