04/02/2023 04:44Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vẫn yêu tuổi lên ba

Tác giả: Huy Dung - Nguyễn Huy Dung

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 09/10/2011 20:43

 

Thời gian sương phủ tuổi lên ba
Bỗng bảy mươi năm tạm nhạt nhoà
Hiện cảnh vừa ăn vừa chạy nhảy
Trên thành quách rộng chốn quê xa

Nay thành cổ ấy, về du khảo
Tim ngại trèo, lưng mỏi, gối già
Bèn tản bộ lần tìm lối cũ
Cố tri chợt gặp!... ngỡ đang mơ

Nhìn nhau vui sướng lòng trào lệ
Ôn chuyện ngày xưa thuở ấu thơ...
Nguồn: Yêu có nguội dần? (thơ), Huy Dung, NXB TP Hồ Chí Minh, 2002

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Huy Dung » Vẫn yêu tuổi lên ba