26/09/2022 02:44Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Độ Phong Mộc lĩnh
度楓木嶺

Tác giả: Cố Lân - 顧璘

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 01/02/2019 22:03

 

Nguyên tác

初謂山拂天,
飛鳥不可度。
逡巡躡危磴,
乃即我行路。
百折頻攀援,
十步九回顧。
高林忽在下,
衣襟有雲霧。
倒景猶照人,
平地黯如暮。
方當日月過,
似可捉烏兔。
飛瀑如天河,
所少鵲成渡。
東北望故鄉,
江流奔傾注。
長風動萬里,
獨立難久佇。

Phiên âm

Sơ vị sơn phất thiên,
Phi điểu bất khả độ.
Thoan tuần nhiếp nguy đặng,
Nãi tức ngã hành lộ.
Bách chiết tần phan viên,
Thập bộ cửu hồi cố.
Cao lâm hốt tại hạ,
Y khâm hữu vân vụ.
Đảo cảnh[1] do chiếu nhân,
Bình địa ảm tương mộ.
Phương đương nhật nguyệt qua,
Tự khả tróc ô thố[2].
Phi bộc như Thiên Hà,
Sở thiểu thước thành độ.
Đông bắc vọng cố hương,
Giang lưu bôn khuynh chú.
Trường phong động vạn lý,
Độc lập nan cửu trữ.

Dịch nghĩa

Trước cứ bảo núi cao chọc trời
Chim không thể bay qua được
Ngại ngần bước những bậc chênh vênh
Đây lại là đường ta đi
Trăm khúc quanh co tay luôn bám víu
Mười bước đến chín quay đầu lại
Rừng cao bỗng lại ở dưới
Mây mù vương vào vạt áo
Đảo cảnh vẫn chiếu người
Đất bằng đã gần tối
Trên này vẫn sáng trưng
Như có thể tóm được mặt trời mặt trăng
Thác nước bay xuống như Thiên Hà
Chỉ thiếu ô thước là qua được
Nhìn về làng quê ở đông bắc
Dòng sông cuồn cuộn trôi về
Gió mạnh ào thổi muôn dặm
Đứng lâu một mình khó lắm

Bản dịch của Lê Xuân Khải

Cứ bảo núi chọc trời
Chim bay không qua đâu
Ngại ngần leo bậc dốc
Là đường ta lên cao
Trăm khúc quanh tay víu
Mười bước chín quay đầu
Rừng cao bỗng ở dưới
Vạt áo vương mây mù
Người đảo cảnh vẫn chiếu
Mặt đất đã sậm mầu
Trên đây vẫn sáng sủa
Quạ thỏ chẳng xa nào
Như thiên hà thác đổ
Thiếu chim thước bắc cầu
Nhìn cố hương Đông Bắc
Sông trôi cuồn cuộn mau
Gió mạnh ào muôn dặm
Một mình đứng khó lâu
Phong Mộc lĩnh ở châu Vũ Cương, Hồ Quảng (nay thuộc huyện Vũ Cương, Hồ Nam).

[1] Tức đảo ảnh, Đạo gia chỉ nơi cao nhất trên trời. Người ở trên mặt trăng mặt trời, trái lại mặt trăng mặt trời lại ở dưới chiếu lên người, hình được chiếu ra là đảo cảnh.
[2] Chỉ mặt trời mặt trăng. Tác giả cực tả, cho là núi cao đến nỗi có thể tóm được hai vật này.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cố Lân » Độ Phong Mộc lĩnh