19/10/2021 21:12Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thạch động thôn vân
石洞吞雲

Tác giả: Mạc Thiên Tích - 鄚天錫

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 25/09/2008 05:32

 

Nguyên tác

山峰聳翠砥星河,
洞室玲瓏蘊碧珂。
不意煙雲由去往,
無垠草木共婆娑。
風霜久歷文章異,
烏兔頻移氣色多。
最是精華高絕處,
隨風呼吸自嵯峨。

Phiên âm

Sơn phong tủng thuý để tinh hà,
Động thất linh lung uẩn bích kha.
Bất ý yên vân do khứ vãng,
Vô ngân thảo mộc cộng bà sa.
Phong sương cửu lịch văn chương dị,
Ô thố tần di khí sắc đa.
Tối thị tinh hoa cao tuyệt xứ,
Tuỳ phong hô hấp tự tha nga.

Dịch nghĩa

Ngọc núi vút xanh chạm đến sông trời,
Động đá long lanh chưa giấu ngọc bích.
Không định ý, khói và mây do nơi đó đi qua,
Không ngăn, không hạn chế, cỏ cây đều tự đó phát sanh.
Trải qua nhiều phong sương, càng thêm nét sáng đẹp lạ lùng,
Bóng ác bóng thỏ thường di chuyển, khí sắc thêm nhiều.
Chắc hẳn đây là nơi tinh hoa cao tuyệt rồi,
Tự do theo gió, thở hút ở trên chót vót thượng từng.

Bản dịch của Đông Hồ

Xanh xanh ngọn đá chạm thiên hà,
động bích long lanh ngọc chói loà.
Chẳng hẹn khói mây thường lẩn quất,
Không ngăn cây cỏ mặc la đà.
Phong sương càng dãi màu tươi đẹp,
Nhật nguyệt chi ngừng bóng lại qua.
Chót vót tinh hoa đây đã hẳn,
Theo chiều gió lộng vút cao xa.
Bản dịch nghĩa của Đông Hồ.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Mạc Thiên Tích » Thạch động thôn vân