04/07/2020 23:10Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chiều thu

Tác giả: H. Man - Phạm Văn Mận

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 02/06/2019 14:55

 

Lòng hồ chẳng biết nông sâu
Buộc dây chỉ đỏ ngồi câu bóng mình
Quay ngang một khóm lục bình
Nở chi đến tím chút tình bèo, mây
Nhờ ai sớt nỗi buồn này
Để mây thôi xám cuối ngày nhạt phai
Ngậm ngùi
bóng lá qua vai
Chưa xanh đã kín ngày dài đìu hiu
Về cùng trời đất hoang liêu
Tiếng chim xa...
gõ nhịp chiều lạnh đi
Nguồn: H. Man, Trong mênh mông gió cát (thơ), NXB Văn học, 2018

In từ trang: https://www.thivien.net/ » H. Man » Chiều thu