30/09/2022 03:36Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cù Đường đồ
瞿塘圖

Tác giả: Đinh Củng Viên - 丁拱垣

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trần
Đăng bởi Vanachi vào 05/08/2008 08:24

 

Nguyên tác

霜落千崖鳥道荒,
江流不轉是瞿塘。
旌旗故壘閒秋草,
鼓角空山送夕陽。
天地有誰窮變滅,
筆端無口語興亡。
可憐一片西南景,
風雨蕭蕭空畫牆。

Phiên âm

Sương lạc thiên nhai điểu đạo hoang,
Giang lưu bất chuyển thị Cù Đường.
Tinh kỳ cố luỹ nhàn thu thảo,
Cổ giốc không sơn tống tịch dương.
Thiên địa hữu thuỳ cùng biến diệt,
Bút đoan vô khẩu ngữ hưng vương (vong).
Khả liên nhất phiến Tây nam cảnh,
Phong vũ tiêu tiêu không hoạ tường.

Dịch nghĩa

Sương phủ nghìn đèo núi, đường chim bay hoang vu,
Sông trôi mà núi non không chuyển, ấy là Cù Đường.
Cờ xí quanh luỹ cũ chỉ còn lơ thơ đám cỏ mùa thu,
Trống, tù và trên núi hoang tiễn bóng chiều.
Trong trời đất có ai hiểu thấu lẽ biến diệt?
Ngọn bút không có miệng vẫn nói chuyện hưng vong.
Đáng thương một vùng quang cảnh Tây nam ấy,
Trãi gió mưa tiêu điều, chỉ còn lại bức tường hoa.

Bản dịch của Đào Phương Bình

Chót vót đèo cao ướt đẫm sương,
Sông trôi chẳng chuyển, ấy Cù Đường.
Cờ bay thành cũ thưa cây cỏ,
Trống rộn đồi hoang, tiễn bóng dương.
Đời có ai tường điều biến diệt?
Bút không lời mách chuyện hưng vương.
Thương thay phong cảnh Tây nam ấy,
Mưa gió tiêu điều một mảnh tường!
Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập II), NXB Khoa học xã hội, 1988

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đinh Củng Viên » Cù Đường đồ