20/07/2024 13:44Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thư bút ngự tứ
書筆御賜

Tác giả: Lê Hiển Tông - 黎顯宗

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 16/02/2018 23:35

 

Nguyên tác

書香世閥重儒林,
丗九年來履歷深。
濟理足稱唐國寶,
惠閒奚吝漢庭金。
德江勝槩供頤養,
台嶺耆朋樂豫簪。
初政正今求舊切,
虞隣周輔更何心。

Phiên âm

Thư hương thế phiệt trọng nho lâm,
Táp cửu niên lai lý lịch thâm.
Tế lý túc xưng Đường quốc bảo,
Huệ nhàn hề lận Hán đình kim.
Đức Giang thắng khái cung di dưỡng,
Thai lĩnh kỳ bằng lạc dự trâm.
Sơ chính chính kim cầu cựu thiết,
Ngu lân Chu phụ cánh hà tâm.

Dịch nghĩa

Dòng thế phiệt thi thư được làng nho trọng vọng
Ba mươi chín năm qua từng trải đã nhiều
Làm việc đủ khen là quốc bảo nhà Đường
Ban thưởng đâu tiếc bạc vàng như nhà Hán
Dải Thiên Đức kỳ thắng giúp di dưỡng
Núi Thiên Thai ngạo nghễ vui dự cùng
Mới làm chính nên cần giúp rập
Hiền nhân phò giúp có hạng nào đâu

Bản dịch của Duy Phi

Gia thế trọng nho tự thủa nào
Hai mươi chín tiết mấy công lao
Phò Đường bền vững thân danh sáng
Giúp Hán yên bình trụ cột cao
Sông Đuống tháng ngày buồm thưởng ngoạn
Thiên Thai đồi núi bạn tiêu dao
Ngôi mới cựu thần cần giúp giập
Lễ nào nhàn tản xóm làng sao?
Theo Nguyễn Công Việt trong “Chứng tích ngự bút của vua Lê Hiển Tông” (Thông báo Hán Nôm học, 2005) dẫn lại từ Văn khắc Hán Nôm Việt Nam (NXB Khoa học xã hội, 1993) thì bài thơ này của Lê Hiển Tông tặng Trần Danh Lâm 陳名林. Có ý kiến lại cho rằng bài thơ này là của chúa Trịnh Sâm tặng Trần Danh Lâm. Đây tạm căn cứ theo tài liệu đầu.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Hiển Tông » Thư bút ngự tứ