23/06/2024 04:10Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mã Ích Chi yêu Trần Tử Sơn ứng phụng Tần Cảnh Dung huyện Duẫn giang thượng khán hoa, nhị công tác “Trúc chi ca”, dư diệc tác sổ thủ kỳ 03
馬益之邀陳子山應奉秦景容縣尹江上看花二公作竹枝歌予亦作數首其三

Tác giả: Viên Khải - 袁凱

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 22/08/2014 13:59

 

Nguyên tác

江水東流更不回,
行人白髮苦相催。
只恐明朝風雨惡,
夜深燈燭亦須來。

Phiên âm

Giang thuỷ đông lưu cánh bất hồi,
Hành nhân bạch phát khổ tương thôi.
Chỉ khủng minh triêu phong vũ ác,
Dạ thâm đăng chúc diệc tu lai.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Chẳng trở về xuôi đông sông chảy
Tuổi người già đi mãi như sông
Sợ mai mưa gió hoa tàn
Đêm đen đốt đuốc muộn màng đến xem

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Viên Khải » Mã Ích Chi yêu Trần Tử Sơn ứng phụng Tần Cảnh Dung huyện Duẫn giang thượng khán hoa, nhị công tác “Trúc chi ca”, dư diệc tác sổ thủ kỳ 03