24/09/2021 11:11Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tứ thì điền viên tạp hứng - Hạ nhật kỳ 01
四時田園雜興-夏日其一

Tác giả: Phạm Thành Đại - 范成大

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Tống, Kim
Đăng bởi Vanachi vào 18/11/2008 08:40

 

Nguyên tác

梅子金黃杏子肥,
麥花雪白菜花稀。
日長籬落無人過,
唯有蜻蜓蛺蝶飛。

Phiên âm

Mai tử kim hoàng, hạnh tử phì,
Mạch hoa tuyết bạch, thái hoa[1] hy.
Nhật trường ly lạc[2] vô nhân quá,
Duy hữu tinh đình giáp điệp phi.

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Mơ chín ươm vàng, mận mướt xanh,
Lúa hoa trổ tuyết, cải hoa tàn.
Ngày dài không bóng người qua lại,
Chỉ có chuồn chuồn, bướm lượn quanh.
Bài thơ tả cảnh nông thôn lúc đầu mùa hè, mơ chín vàng, mận đương xanh, lúa trổ bông trắng, cải vừa hết hoa, nhà nông đi làm từ sớm đến tối mới về nên không thấy bóng người qua lại, chỉ có bướm và chuồn chuồn lượn bay.

[1] Hoa cải.
[2] Giậu tre.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Thành Đại » Tứ thì điền viên tạp hứng - Hạ nhật kỳ 01