23/10/2021 01:08Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chương Tử Châu Quất đình tiễn Thành Đô Đậu thiếu doãn, đắc lương tự
章梓州橘亭餞成都竇少尹,得涼字

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 09/04/2015 23:38

 

Nguyên tác

秋日野亭千橘香,
玉盤錦席高雲涼。
主人送客何所作,
行酒賦詩殊未央。
衰老難為應離別,
賢聲此去有輝光。
預傳籍籍新京尹,
青史無勞缺趙張。

Phiên âm

Thu nhật dã đình thiên quất hương,
Ngọc bàn cẩm tịch cao vân lương.
Chủ nhân tống khách hà sở tác,
Hành tửu phú thi thù vị ương.
Suy lão ưng vi nan ly biệt,
Hiền thanh thử khứ hữu huy quang.
Dự truyền tịch tịch tân kinh doãn,
Thanh sử vô lao khuyết Triệu, Trương[1].

Dịch nghĩa

Ngày thu, tại đình nơi đồng không, ngàn cây quất toả hương,
Bàn ngọc, chiếu gấm mây trên cao mát rượi.
Chủ nhân tiễn khách viết gì đây,
Chuốc rượu, làm thơ mới được có một nửa.
Già yếu khó mà chịu được cảnh ly biệt,
Cái tiếng tốt từ đây sẽ được huy hoàng.
Tin truyền lan ầm ĩ về viên cầm đầu mới,
Sử xanh không khó kiếm người thế chỗ hai ông Triệu với Trương.

Bản dịch của Phạm Doanh

Mái quê, ngày thu nức ngàn quất,
Bàn ngọc chiếu gấm mây cao mát.
Chủ nhân đưa khách, viết cái chi,
Uống rượu làm thơ, nửa chưa dứt.
Già lão khó mà chịu chia tay,
Danh thơm này lúc lên cao vút.
Tin quan doãn mới ầm ĩ loan,
Sử xanh chẳng ngại Triệu, Trương hết.
(Năm 763)

[1] Triệu Quảng Hán 趙廣漢 và Trương Sưởng 張敞 đời Hán, cả hai từng giữ chức doãn ở kinh đô, lập thành tích xuất sắc.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Chương Tử Châu Quất đình tiễn Thành Đô Đậu thiếu doãn, đắc lương tự