06/07/2022 10:09Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cửu nhật đăng Tử Châu thành kỳ 1
九日登梓州城其一

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 22/01/2014 10:02

 

Nguyên tác

伊昔黃花酒,
如今白髮翁。
追歡筋骨異,
望遠歲時同。
弟妹悲歌裏,
乾坤醉眼中。
兵戈與邊塞,
此日意無窮。

Phiên âm

Y tích hoàng hoa tửu,
Như kim bạch phát ông.
Truy hoan cân cốt dị,
Vọng viễn tuế thì đồng.
Đệ muội bi ca lý,
Càn khôn tuý nhãn trung.
Binh qua dữ biên tái,
Thử nhật ý vô cùng.

Dịch nghĩa

Xưa uống rượu hoàng hoa,
Nay là ông già tóc bạc.
Tìm vui sức lực có khác,
Nhưng lòng nhớ quê thì giống nhau.
Em trai em gái đã có trong thơ buồn (thất lạc),
Ta nhìn trời đất qua đôi mắt đã say.
Việc quan quyền gây ra binh biến nơi quan ải này,
Hôm nay ta hận họ vô cùng.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Xưa nhâm nhi hoàng hoa dăm chén
Nay tuổi già sức kém tóc sương
Tìm vui sức lực khôn đương
Xem ra lòng nhớ quê hương tương đồng
Em thất lạc thơ buồn đã viết
Ta nhìn trời với mắt đã say
Quan quyền binh biến ải này
Hôm nay ta hận bọn bay vô cùng
Tục xưa, ngày trùng cửu, người ta dắt cành lá thù du trong mình, lên cao uống rưọu cúc. Họ tin là làm như vậy sẽ tránh đuợc tai nạn và may mắn. Tử Châu nay là huyện Tam Thai, tỉnh Tứ Xuyên. Nhân trong Thành Đô quan quyền tàn sát lẫn nhau, tác giả Đỗ Phủ cùng gia quyến lánh nạn qua Tử Châu khoảng năm 762.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Cửu nhật đăng Tử Châu thành kỳ 1