23/09/2023 21:37Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thánh Tông Thuần hoàng đế
聖宗淳皇帝

Tác giả: Hà Nhậm Đại - 何任大

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 16/12/2008 17:23

 

Nguyên tác

日向天中黃道開,
帝王事業見雄才。
平生學問真高邁,
女子焉知是畫胎。

Phiên âm

Nhật thướng thiên trung hoàng đạo khai,
Đế vương sự nghiệp hiện hùng tài.
Bình sinh học vấn chân cao mại,
Nữ tử yên tri thị hoạ thai.

Dịch nghĩa

Vầng dương lên giữa trời mở đường hoàng đạo
Sự nghiệp đế vương biểu hiện tài năng hùng mạnh
Bình sinh học vấn thật là cao siêu
Nào hay đàn bà gây nên cái mầm mống tai hoạ

Bản dịch của Ngô Văn Phú

Mở đường hoàng đạo, một vầng dương
Tài lớn, hào hùng bậc đế vương
Học vấn cao siêu đời hiếm có
Đắm tình, tự chuốc lấy tai ương
Thánh Tông Thuần hoàng đế tức vua Lê Thánh Tông, một vị vua sáng suốt của nhà Lê.

Nguồn: 300 bài thơ Việt chữ Hán (Hán tự Việt thi tam bách thủ), Ngô Văn Phú dịch, NXB Hội nhà văn, 2003

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hà Nhậm Đại » Thánh Tông Thuần hoàng đế