03/12/2022 00:26Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hạ môn sinh đăng khoa Thừa Thiên trường
賀門生登科承天場

Tác giả: Vũ Phạm Khải - 武范啟

Thể thơ: Câu đối; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 03/07/2016 09:17

 

Nguyên tác

天門春榜高秋榜,
聖學先生畏後生。

Phiên âm

Thiên môn xuân bảng[1] cao thu bảng[2],
Thánh học tiên sinh[3] uý hậu sinh[4].

Bản dịch của Nguyễn Văn Huyền

Cửa trời, xuân bảng hơn thu bảng
Đạo thánh, tiên sinh sợ hậu sinh
Nguồn: Đông Dương thi văn tuyển, Vũ Phạm Khải, NXB Khoa học xã hội, 1991

[1] Thi Hội, thi Đình lấy Tiến sĩ.
[2] Thi Hương lấy Cử nhân.
[3] Người sinh trước, cũng có nghĩa là thầy học.
[4] Người sinh sau, cũng có nghĩa là học trò.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vũ Phạm Khải » Hạ môn sinh đăng khoa Thừa Thiên trường