21/05/2024 02:45Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Điệp luyến hoa kỳ 1
蝶戀花其一

Tác giả: Âu Dương Tu - 歐陽修

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi Vanachi vào 09/07/2005 01:46

 

Nguyên tác

庭院深深深幾許?
楊柳堆煙,
簾幕無重數,
玉勒雕鞍遊治處,
樓高不見章台路。

雨橫風狂三月暮,
門掩黃昏,
無計留春住。
淚眼問花花不語,
亂紅飛過鞦韆去。

Phiên âm

Đình viện thâm thâm thâm kỷ hử?
Dương liễu đồi yên,
Liêm mạc vô trùng số,
Ngọc lặc điêu an du trị xứ,
Lâu cao bất kiến Chương Đài lộ[1].

Vũ hoành phong cuồng tam nguyệt mộ,
Môn yểm hoàng hôn,
Vô kế lưu xuân trú.
Lệ nhãn vấn hoa, hoa bất ngữ[2],
Loạn hồng phi quá thu thiên khứ.

Dịch nghĩa

Đình viện sâu sâu sâu biết mấy?
Dương liễu mông lung như khói
Trướng rèm lớp lớp không đếm nổi.
Hàm ngọc, yên chạm chốn chơi bời,
Lầu cao không thấy đường Chương Đài.

Cuối tháng ba mưa dữ, gió mạnh
Cửa che kín hoàng hôn,
Không có cách gì giữ nổi mùa xuân.
Mắt lệ hơi hoa, hoa không nói,
Màu hồng rụng tơi bời hơn cả mùa thu.

Bản dịch của Nguyễn Thị Bích Hải

Đình viện sâu sâu sâu biết mấy,
Liễu hồng áng khói,
Trướng rèm không đếm nổi.
Hàm ngọc yên vàng như trẩy hội,
Lầu cao khiến Chương đài khuất lối.

Tháng cuối xuân rồi mưa gió gội.
Cửa khép hoàng hôn,
Cách chi lưu xuân nổi.
Mắt ướt hỏi hoa hoa chẳng nói
Tơi bời hoa rụng hơn thu tới.
Bài này nhiều tài liệu ghi là điệu Điệp luyến hoa của Âu Duơng Tu, nhưng cũng có một số ít ghi là Thước đạp chi của Phùng Duyên Kỷ 馮延己.

[1] Đời Hán ở Trường An có con đường tên là Chương Đài. Hứa Nghiêu Tá 許堯佐 đời Đường có viết một truyện tên là Chương Đài liễu truyện 章台柳傳 nói về kỹ nữ họ Liễu 柳. Vì thế về sau người ta dùng chữ Chương Đài để chỉ nơi ca kỹ ở.
[2] Xuất xứ từ câu “Tận nhật vấn hoa, hoa bất ngữ” trong bài Lạc hoa của Nghiêm Uẩn 嚴惲 đời Đường.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Âu Dương Tu » Điệp luyến hoa kỳ 1