08/10/2022 01:31Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ký Tào Nghiệp
寄曹鄴

Tác giả: Lý Tần - 李頻

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 18/03/2014 14:54

 

Nguyên tác

終南山是枕前雲,
禁鼓無因曉夜聞。
朝客秋來不朝日,
曲江西岸去尋君。

Phiên âm

Chung Nam sơn thị chẩm tiền vân,
Cấm cổ vô nhân hiểu dạ văn.
Triều khách thu lai bất triều nhật,
Khúc giang tây ngạn khứ tầm quân.

Dịch nghĩa

Nằm gối đầu nhìn mây trôi trên núi Chung Nam,
Không nghe trống cầm canh từ sáng đến tối.
Ngày thu không có buổi chầu vua thì chầu khách vậy,
Tôi sẽ tới tìm ông ở bờ tây sông Khúc.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Núi Chung Nam mây trôi nằm ngắm
Trống cầm canh lặng vắng nơi đây
Chầu vua không bận thu này
Hẹn ông ao Khúc bờ tây tôi tìm
Tào Nghiệp là thi nhân nổi tiếng cùng thời.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Tần » Ký Tào Nghiệp