26/10/2021 06:22Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Biển ơi ta trở về

Tác giả: Huy Cận - Cù Huy Cận

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 17/02/2021 07:44

 

Biển ơi ta trở về bên biển
Quá nửa đời rồi sóng vẫn lên
Hòn Dấu mấy giây đèn lại hiện
Sóng ngầm không bọt sóng bền xuyên

Dào dạt niềm chi mãi sóng xao
Sóng như níu áo đất hồng nâu
Ta nghe ý sóng từ thơ bé
Một nửa tràn vui nửa quặn đau

Năm mươi lăm tuổi bước trên bờ
Sóng vỗ nền cho những nhịp thơ
Sóng vỗ lòng ta vang tổ khúc
Những vui nay với những buồn xưa
1-3-1974

Nguồn: Huy Cận toàn tập (tập I), NXB Văn học, 2011

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Huy Cận » Biển ơi ta trở về