03/08/2021 17:55Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Dạ toạ đối nguyệt vịnh sầu
夜坐對月詠愁

Tác giả: Tương An quận vương - 襄安郡王

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Mặc Am vào 14/05/2019 10:37

 

Nguyên tác

團團玉露點庭花,
席拂清光月照紗。
寒意夜知方坐起,
殘更漏盡轉愁多。

Phiên âm

Đoàn đoàn ngọc lộ điểm đình hoa,
Tịch phất thanh quang nguyệt chiếu sa.
Hàn ý dạ tri phương toạ khởi,
Tàn canh lậu tận chuyển sầu đa.

Bản dịch của Ngô Trần Trung Nghĩa

Sân trước cành hoa vẩy móc sa
Rèm thưa chênh chếch ánh trăng tà
Lạnh lẽo đêm khuya vừa tỉnh giấc
Tàn canh tâm trí dậy phong ba
Bài này có thể đọc ngược lại:
多愁轉盡漏更殘,
起坐方知夜意寒。
紗照月光清拂席,
花庭點露玉團團。

Đa sầu chuyển tận lậu canh tàn,
Khởi toạ phương tri dạ ý hàn.
Sa chiếu nguyệt quang thanh phất tịch,
Hoa đình điểm lộ ngọc đoàn đoàn.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tương An quận vương » Dạ toạ đối nguyệt vịnh sầu