10/06/2023 05:27Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tình anh

Tác giả: Đỗ Quảng Hàn

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 01/09/2022 19:40

 

Học trò rất đỗi thơ ngây,
bâng khuâng không hiểu anh say buổi nào?
Phải từ thuở bé thương nhau,
anh đi qua ngõ, không chào thành quen?
Tết nào em biết làm duyên,
hè nào đã nặng nỗi niềm chia phôi...?
Thư xưa phai hết mực rồi,
mà thư giờ vẫn trao lời khó trao...
Anh yêu anh tự buổi nào,
phải chăng: “Từ buổi không chào đã yêu.”?

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Quảng Hàn » Tình anh