07/10/2022 10:12Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sơn hành
山行

Tác giả: Lý Dĩnh - 李郢

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 12/03/2014 16:37

 

Nguyên tác

小田微雨稻苗香,
田畔清溪潏潏涼。
自憶東吳榜舟日,
蓼花溝水半篙強。

Phiên âm

Tiểu điền vi vũ đạo miêu hương,
Điền bạn thanh khê duật duật lương.
Tự ức Đông Ngô[1] bảng chu nhật,
Liệu hoa câu thuỷ bán cao cường.

Dịch nghĩa

Mưa phùn trên ruộng nhỏ ngát hương mạ non,
Bên bờ ruộng là con suối nước mát đang chảy.
Tự nhớ về bữa chèo chống thuyền trên con ngòi ở Đông Ngô,
Cây rau liệu đắng lên cao tới nửa con sào.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Trên ruộng nhỏ mưa phùn, hương mạ
Một dòng xuôi suối mát bên bờ
Nhớ hôm thuyền chống Đông Ngô
Cây rau liệu đắng thân đo nửa sào
[1] Chỉ vùng đất thuộc Đông Ngô thời Tam Quốc, ở đây chỉ địa phận thành phố Nam Kinh, tỉnh Giang Tô.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Dĩnh » Sơn hành