31/03/2023 23:56Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

“Không phải em viết những bài thơ của mình?”
“Не я пишу свои стихи?”

Tác giả: Nika Turbina - Ника Турбина

Nước: Nga
Đăng bởi hongha83 vào 18/08/2019 17:04

 

Nguyên tác

Не я пишу свои стихи?
Ну, хорошо, не я.
Не я кричу, что нет строки?
Не я.
Не я боюсь дремучих снов?
Не я.
Не я кидаюсь в бездну слов?
Ну, хороню, не я.
Вы просыпаетесь во тьме,
И нету сил кричать.
И нету слов...
Нет, есть слова!
Возьмите-ка тетрадь
И напишите вы о том,
Что видели во сне,
Что было больно и светло,
Пишите о себе.
Тогда поверю вам, друзья:
Мои стихи пишу не я.

Bản dịch của Thuý Toàn

Không phải em viết những bài thơ của mình?
Thôi cũng được, không phải em
Không phải em kêu lên, thiếu mất chữ mất dòng?
Không phải em
Không phải em sợ những giấc ngủ rối rắm?
Không phải em
Không phải em lao xuống vực ngôn từ sâu thẳm?
Thôi cũng được thôi, không phải em

Các bạn sực tỉnh trong tối đêm
Và không đủ sức kêu lên
Và không tìm ra lời lẽ...
Không, lời lẽ ngôn từ có đó!
Hãy lấy vở ra

Và hãy viết lại cái điều
Các bạn đã nhìn thấy trong mơ
Cái đêm vừa qua, đớn đau và tươi sáng
Các bạn hãy viết về mình
Thì bấy giờ tôi tin các bạn
Rằng không phải tôi viết những bài thơ tôi
1982
Nguồn: Những ngôi sao băng (thơ), Nhiều tác giả, Thuý Toàn tuyển dịch, NXB Văn học, Hà Nội, 2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nika Turbina » “Không phải em viết những bài thơ của mình?”