31/05/2023 01:22Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cảm ngộ kỳ 04
感遇其四

Tác giả: Trần Tử Ngang - 陳子昂

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Sơ Đường
Đăng bởi Vanachi vào 01/09/2005 16:06

 

Nguyên tác

樂洋為魏將,
食子殉軍功。
骨肉且相薄,
他人安得忠?
吾聞中山相,
乃屬放麑翁。
孤獸猶不忍,
況以奉君終!

Phiên âm

Nhạc Dương[1] vi Nguỵ tướng,
Thực tử tuẫn quân công.
Cốt nhục thả tương bạc,
Tha nhân an đắc trung?
Ngô văn Trung Sơn tướng[2],
Nãi chúc phóng nghê ông.
Cô thú do bất nhẫn,
Huống dĩ phụng quân chung!

Dịch nghĩa

Nhạc Dương là võ tướng nước Nguỵ,
Ăn bánh làm bằng thịt con để cầu quân công.
Đối với con còn bạc tình như vậy,
Thì còn trung thành với ai nữa.
Ta nghe có vị tướng nước Trung Sơn,
Được phong tướng vì có cha là người thả hươu con ngày trước.
Đối với một con vật còn không nỡ xử ác,
Huống chi hầu bên vua suốt đời.

Bản dịch của mailang

Nhạc Dương tướng Nguỵ tạo,
Lộc hưởng tuỳ quân công.
Cốt nhục cứ hời hợt,
Người ngoài an trí trong.
Núi nghe có tể tướng,
Hươu thả bèn theo cùng.
Thú lạc còn day dứt,
Huống là phụng sự ông.
[1] Võ tướng nước Nguỵ thời Chiến Quốc. Vua Nguỵ sai Dương đem quân đánh nước Trung Sơn, con của Dương sinh sống trong nước này. Vua Trung Sơn sai giết lấy thịt làm bánh gửi cho Dương. Dương muốn chứng tỏ lòng trung với vua Nguỵ đã ăn bánh đó. Vua Nguỵ thưởng quân công cho Dương nhưng không tin dùng nữa.
[2] Tần Tây Ba là cận thần nước Trung Sơn theo vua đi săn, vua bắt được hươu con, sai Ba mang về trước. Trên đường đi, thấy hươu mẹ theo kêu thảm thiết, Ba động lòng thương thả hươu con. Vua Trung Sơn đã không bắt tội, còn phong hầu cho Ba, con Ba được phong tướng.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Tử Ngang » Cảm ngộ kỳ 04