12/08/2022 20:06Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tuế mạc khẩu hào
歲莫口號

Tác giả: Tô Triệt - 蘇轍

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi tôn tiền tử vào 24/08/2014 16:50

 

Nguyên tác

六十年來又七年,
眼昏頭白意茫然。
逢人欲說平生舊,
少有能知兩世前。

Phiên âm

Lục thập niên lai hựu thất niên,
Nhãn hôn đầu bạch ý mang nhiên.
Phùng nhân dục thuyết bình sinh cựu,
Thiểu hữu năng tri lưỡng thế tiền.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Đã sáu mươi qua thêm bảy năm
Mắt mờ đầu bạc ý mung lung
Gặp người chuyện cũ thường đem nói
Cũ mới hai năm chỉ nhập nhằng
Khẩu hào cũng như "khẩu chiếm" 口占, tự miệng ngâm thành thơ.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tô Triệt » Tuế mạc khẩu hào