06/06/2023 19:58Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hồi hưu lưu giản
回休留柬

Tác giả: Lâm Tăng Sum - 林增森

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 13/02/2019 22:52

 

Nguyên tác

馳逐名場十幾年,
家山回首夢重圓。
催耕勸稼饒真趣,
嘯月栖霞適性天。
駕馬縱然懷棧裡,
鳴鴻奈已托雲籩。
親朋惜別無多話,
珍重留題一短篇。

Phiên âm

Trì trục danh trường thập kỷ niên,
Gia sơn hồi thủ mộng trùng viên.
Thôi canh khuyến giá nhiêu chân thú,
Khiếu nguyệt thê hà thích tánh thiên.
Giá mã túng nhiên hoài sạn lý[1],
Minh hồng nại dĩ thác vân biên.
Thân bằng tích biệt vô đa thoại,
Trân trọng lưu đề nhất đoản thiên.

Dịch nghĩa

Theo đuổi công danh ở hoạn trường đã mười mấy năm
Ngoảnh về quê cũ mà hình ảnh thường hiện đầy trong mộng
Đôn đốc cày bừa, khuyến khích gieo trồng mới thật là những việc làm mang lại nhiều hứng thú;
Gọi trăng lên, ngăn ráng lại để ngâm vịnh cho thoả cái sở thích được trời phú bẩm.
Ngựa đã đóng vào xe rồi chợt nhớ con đường lát gỗ qua núi rất khó đi mà ngại sao?
Chim hồng cất tiếng kêu há nại bay tới bờ mây?
Tiếc vì phải xa cách bạn thân nhưng cũng không thể nhiều lời
Chỉ trân trọng viết để lại một bài thơ ngắn

Bản dịch của Đặng Quý Địch

Mười mấy năm trời vướng lợi danh
Quê xưa ngoảnh lại mộng nay thành
Ráng dồn nguyệt gọi, vui trời phú
Cày nhắc gieo khuyên, thú đất dành
Ngựa đóng chi nài đường gỗ hiểm
Hồng kêu há ngại khoảng mây xanh
Bạn bè từ biệt lời không lắm
Thơ ngắn lưu liên tỏ tấc thành
Bài thơ này được Hà Trì Trần Đình Tân 陳廷賓 (1893-1979) hoạ lại.

[1] Bên trong sạn đạo. Đất Thục xung quanh núi non, đường đi hiểm trở xưa người ta phải bắc cầu qua núi gọi là sạn đạo. Đây trỏ con đường qua đèo Hải Vân phía nam kinh đô Huế, để về Bình Định.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lâm Tăng Sum » Hồi hưu lưu giản