20/08/2022 03:14Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Xích Giáp
赤甲

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 19/04/2015 18:22

 

Nguyên tác

卜居赤甲遷居新,
兩見巫山楚水春。
炙背可以獻天子,
美芹由來知野人。
荊州鄭薛寄書近,
蜀客郗岑非我鄰。
笑接郎中評事飲,
病從深酌道吾真。

Phiên âm

Bốc cư Xích Giáp thiên cư tân,
Lưỡng kiến Vu sơn, Sở thuỷ xuân.
Chá bối[1] khả dĩ hiến thiên tử,
Mỹ cần[2] do lai tri dã nhân.
Kinh Châu Trịnh[3], Tiết[4] ký thi cận,
Thục khách Khích[5], Sầm[6] phi ngã lân.
Tiếu tiếp lang trung[7], bình sự[8] ẩm,
Bệnh tòng thâm chước đạo ngô chân.

Dịch nghĩa

Lại một lần nữa dọn nhà tới Xích Giáp,
Nơi đây thấy cả mùa xuân của núi Vu lẫn sông Sở.
Có thể phơi lưng để dâng lên nhà vua,
Rau cần non từ đó hiểu được lòng người đồng ruộng.
Ông Trịnh, ông Tiết đều ở Kinh Châu, gửi thư thì rất gần,
Ông Khích, ông Sầm vẫn đang ở Thục, thì đâu có gần tôi.
Cười nhận chén rượu từ quan lang trung và quan bình sự,
Uống nhiều thêm bệnh nói lên những điều chân thành.

Bản dịch của Phạm Doanh

Xích Giáp lại thêm một lần dời,
Thấy cả non Vu, núi Sở thôi.
Chú mõ mới hay, ngọn cần biếu,
Nhà vua dâng hiến, lưng vẫn phơi.
Trịnh, Tiết Kinh Châu thơ gửi tới,
Khích, Sầm đất Thục chẳng gần nơi.
Cười nhận lang trung ly rượu chúc,
Uống nhiều, thêm bệnh rõ cái tôi.
(Năm 767)

Xích Giáp thuộc huyện Phụng Tiết, tỉnh Tứ Xuyên.

[1] Tích từ sách Nam sử. Tống Văn Đế xây vườn hoa, nhân dân phơi mình trong nắng. Có người can, vua bác, còn nói bọn dân đen phơi lưng có gì là cực khổ đâu!
[2] Tích từ sách Liệt tử. Một người quý món rau cần, đem biếu các chức dịch trong làng. Họ ăn xong còn chê bai.
[3] Trịnh Phiên ở Giang Lăng.
[4] Tiết Cứ ở Thạch Đầu.
[5] Khích Ngang ở Tân Châu.
[6] Sầm Tham ở Gia Châu.
[7] Họ Ngô.
[8] Họ Thôi, thứ mười ba.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Xích Giáp