04/08/2020 09:49Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Em đừng ỷ em có nhan sắc khuynh thành

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thể loại khác (thơ); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 02/10/2015 15:00

 

Em đừng ỷ em có nhan sắc khuynh thành,
Mà toan rẻ rúng lòng thành của qua.
Xa em cũng tại mẹ cha,
Thôi đành thác xuống diêm la cho gần.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Em đừng ỷ em có nhan sắc khuynh thành