24/06/2024 06:26Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mã Ích Chi yêu Trần Tử Sơn ứng phụng Tần Cảnh Dung huyện Duẫn giang thượng khán hoa, nhị công tác “Trúc chi ca”, dư diệc tác sổ thủ kỳ 08
馬益之邀陳子山應奉秦景容縣尹江上看花二公作竹枝歌予亦作數首其八

Tác giả: Viên Khải - 袁凱

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 22/08/2014 14:03

 

Nguyên tác

寒食清明正好春,
看花須著少年人。
少年看花花自喜,
白髮看花花亦嗔。

Phiên âm

Hàn thực thanh minh chính hảo xuân,
Khán hoa tu trứ thiếu niên nhân.
Thiếu niên khán hoa hoa tự hỉ,
Bạch phát khán hoa hoa diệc sân.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Tiết xuân đẹp thanh minh hàn thực
Tuổi thanh niên tuổi đáng xem hoa
Xem hoa, hoa giận người già
Hoa vui khi kẻ ngắm là thanh niên

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Viên Khải » Mã Ích Chi yêu Trần Tử Sơn ứng phụng Tần Cảnh Dung huyện Duẫn giang thượng khán hoa, nhị công tác “Trúc chi ca”, dư diệc tác sổ thủ kỳ 08