20/10/2021 17:16Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cốc tự tham thiền

Tác giả: Hồ Xuân Hương - 胡春香

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Biển nhớ vào 06/03/2007 03:12

 

Phiên âm

Thần ngoan quỷ tạc bất tri niên,
Thế thế an bài nhược tự nhiên,
Ốc bất ngoã từ giai bất thế,
Nham như tường bích thạch như diên,
Dạ minh hiến quả liên đài hạ,
Phong tử hàm hoa bảo án tiền,
Ðào hưởng tiều ca hoà điểu ngữ,
Thanh thanh hoán tỉnh lão tăng miên.

Bản dịch của Phạm Trọng Chánh

Thần bào quỹ đẽo tự bao niên,
Hình thể an bài sẵn tự nhiên,
Mái chẳng ngói tranh, thềm chẳng trát,
Vách như tường lát, đá như sườn.
Ðàn dơi cúng trái dài sen quý,
Ong mật dâng hoa trước án hương.
Sóng vỗ, ca tiều, chim chóc hót,
Sư già chợt tỉnh giấc miên mang.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hồ Xuân Hương » Cốc tự tham thiền