05/12/2021 09:56Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Buồn đau? là biển cả
A bánat? egy nagy óceán

Tác giả: Petőfi Sándor

Nước: Hungary
Đăng bởi hongha83 vào 23/06/2008 22:40

 

Nguyên tác

A bánat? egy nagy óceán.
S az öröm?
Az óceán kis gyöngye. Talán,
Mire fölhozom, össze is töröm.

Bản dịch của Hoàng Trung Thông

Buồn đau? Là biển cả
Vui sướng? Là ngọc châu
Khi mò được ngọc châu dưới bể
E giữa vời tan nát biết đâu.
Nguồn: thơ Petőfi/NXB Văn Hoá - Viện Văn Học, 1962

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Petőfi Sándor » Buồn đau? là biển cả