08/12/2022 05:06Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Với những lăng vua

Tác giả: Vương Anh - Phạm Vương Anh

Thể thơ: Thơ mới năm chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Nguyễn Dũng vào 05/06/2009 13:41

 

Chuyện xưa, nào chuyện xưa
Lăng tấm tìm đến Huế
Chín Chúa, mười ba Vua
Cố đô nào lặng lẽ?

Đâu miệt mài thế kỷ
Thành quách chuyện rêu phong?
Thiệu Trị về Gia Long
Khải Định sang Đồng Khánh
Quần thần lăng Minh Mạng
Uy nghi nào một thời?
Ai sen, thuyền Tự Đức
Thông reo chẳng mồ côi…

Bia đá trĩu dấu tay
Thợ nào… Thời gian gọi?
Lời nhắn những triều vua
Vân đá bừng sôi mãi.

Thao thức những thớt voi
Kháy khao bờm ngựa đá
Còn bỏng những vân tay
Khuôn tranh sành, mảnh sứ…

Chuyện từ những lăng vua
Mồ hôi và máu thở…
Mưa Huế, xưa dầm dề
Để mưa nay thầm thì…

Lăng và lăng cứ trẻ
Để trăng về không suông
Em và tà áo Huế
Níu lăng về Sông Hương…
Huế 9/1995

Nguồn: Trang của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vương Anh » Với những lăng vua