19/09/2021 21:40Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thầy mạnh thầy chữa người ta

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 24/08/2019 22:12

 

Thầy mạnh thầy chữa người ta,
Đến khi thầy ốm thì ma chữa thầy.
Nguồn: Hoàng Trọng Thược, Thi ca châm biếm và trào lộng Việt Nam, Nhà sách Khai Trí, Sài Gòn, 1969

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Thầy mạnh thầy chữa người ta