23/03/2023 15:58Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Khi hoa li-la nở lần cuối trong sân (06)
When lilacs last in the dooryard bloom'd (06)

Tác giả: Walt Whitman

Nước: Mỹ
Đăng bởi hongha83 vào 11/04/2008 08:14

 

Nguyên tác

Coffin that passes through lanes and streets,
Through day and night with the great cloud darkening the land,
With the pomp of the inloop'd flags with the cities draped in black,
With the show of the States themselves as of crape-veil'd women standing,
With processions long and winding and the flambeaus of the night,
With the countless torches lit, with the silent sea of faces and the
   unbared heads,
With the waiting depot, the arriving coffin, and the sombre faces,
With dirges through the night, with the thousand voices rising strong
   and solemn,
With all the mournful voices of the dirges pour'd around the coffin,
The dim-lit churches and the shuddering organs--where amid these
   you journey,
With the tolling tolling bells' perpetual clang,
Here, coffin that slowly passes,
I give you my sprig of lilac.

Bản dịch của Đào Xuân Quý

Chiếc quan tài đi qua đường con và phố lớn
Đi qua ngày, qua đêm với đám mây to lớn phủ đen dày mặt đất
Với nghi thức biểu hiện trên những lá cờ rủ và những thành phố phủ tang đen
Với cảnh tượng của bản thân những Bang như những người phụ nữ đứng im trong tang phục
Với những đoàn người kéo dài và ngoằn ngoèo cùng những bó đuốc trong đêm
Với những cây đuốc sáng không thể nào đếm xuể
Với những biển mặt lặng yên và những chiếc đầu trần
Với những nhà ga đón đợi, với chiếc quan tài di đến và những bộ mặt rũ buồn
Với những bài hát viếng trong đêm với hàng nghìn tiếng vang lên mạnh mẽ và nghiêm trang
Với tất cả những tiếng thảm thương của những bài hát viếng toả quanh chiếc quan tài
Những ngôi nhà thờ âm u và những chiếc phong cầm run rẩy, Người đi qua tất cả những cảnh này
Với những hồi chuông inh ỏi không thôi
Và này đây chiếc quan tài chậm rãi đi qua
Tôi xin tặng Người cành hoa Li-la

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Walt Whitman » Khi hoa li-la nở lần cuối trong sân (06)