05/12/2022 01:25Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Quân bất kiến, giản Tô Hề
君不見,簡蘇徯

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Thất ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 09/03/2014 15:47

 

Nguyên tác

君不見道邊廢棄池,
君不見前者摧折桐。
百年死樹中琴瑟,
一斛舊水藏蛟龍。
丈夫蓋棺事始定,
君今幸未成老翁,
何恨憔悴在山中。
深山窮穀不可處,
霹靂魍魎兼狂風。

Phiên âm

Quân bất kiến đạo biên phế khí trì,
Quân bất kiến tiền giả tồi chiết đồng.
Bách niên tử thụ trung cầm sắt,
Nhất hộc cựu thuỷ tàng giao long.
Trượng phu cái quan sự thuỷ định,
Quân kim hạnh vị thành lão ông,
Hà hận tiều tuỵ tại sơn trung.
Thâm sơn cùng cốc bất khả xứ,
Tích lịch võng lượng kiêm cuồng phong.

Dịch nghĩa

Anh chẳng thấy: bên đường ao bị bỏ hoang,
Anh chẳng thấy: ngay trước ao có cây ngô đồng mục gãy.
Cây trăm năm chết đi còn tạo ra được cái đàn quý,
Một đấu nước đọng có rồng thiêng ẩn trong đó.
Thân trai sau khi chết thì sự nghiệp mới rõ,
Nay anh may mắn chưa thành ông già,
Cớ sao lại rầu rĩ ở nơi hang núi.
Rừng sâu núi thẳm là nơi không thể ở được,
Có đầy sấm chớp, quỷ ma với gió cuồng.

Bản dịch của Nhượng Tống

Anh chẳng thấy bên lối vũng ao tù
Anh chẳng thấy gần đó cây đồng khô
Đồng khô đẽo được cây đàn tốt
Ao tù náu được con rồng to
Sập ván mới định đời trượng phu
Anh nay may vẫn chửa già nua
Cớ chi trong núi sống lò cò?
Non thẳm, rừng sâu ở sao được
Sét vang, gió giật, quỷ reo hò
(Năm 767)
Nguồn: Thơ Đỗ Phủ, NXB Văn hoá thông tin, 1996

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Quân bất kiến, giản Tô Hề