25/01/2020 20:44Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cồn hoa lá

Tác giả: Bùi Giáng

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi ltvannhi vào 27/11/2012 09:49

 

Mép bờ nước mọc nguyên tiêu
Tờ điên hoa giậy trăng Chiều Dã Man
Đất về lịch sử thênh thang
Cồn Hoa Lá trút cho hàng ngữa nghiêng
Nguồn: Bùi Giáng, Mưa nguồn và Lá hoa cồn, NXB An Tiêm tái bản, Sài Gòn, 1973

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bùi Giáng » Cồn hoa lá