09/12/2022 08:40Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trúc chi từ kỳ 1
竹枝詞其一

Tác giả: Đinh Hạc Niên - 丁鶴年

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 23/08/2014 12:09

 

Nguyên tác

竹雞啼處一聲聲,
山雨來時郎欲行。
蜀天恰似離人眼,
十日都無一日晴。

Phiên âm

Trúc kê[1] đề xứ nhất thanh thanh,
Sơn vũ lai thì lang dục hành.
Thục thiên kháp tự ly nhân nhãn,
Thập nhật đô vô nhất nhật tình.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Giá cô kêu, vọng nơi hoang dã
Chàng sắp đi mưa núi đổ về
Trời Thục như mắt người ly biệt
Mười ngày mưa không một ngày khô
[1] Gà tre, giống như chim giá cô nhưng nhỏ hơn, khi kêu sẽ có mưa xuân.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đinh Hạc Niên » Trúc chi từ kỳ 1