20/11/2019 13:23Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trúc chi từ kỳ 1
竹枝詞其一

Tác giả: Đinh Hạc Niên - 丁鶴年

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 23/08/2014 12:09

 

Nguyên tác

竹雞啼處一聲聲,
山雨來時郎欲行。
蜀天恰似離人眼,
十日都無一日晴。

Phiên âm

Trúc kê[1] đề xứ nhất thanh thanh,
Sơn vũ lai thì lang dục hành.
Thục thiên kháp tự ly nhân nhãn,
Thập nhật đô vô nhất nhật tình.

Bản dịch (của Bản dịch của Điệp luyến hoa)

Giá cô kêu, vọng nơi hoang dã
Chàng sắp đi mưa núi đổ về
Trời Thục như mắt người ly biệt
Mười ngày mưa không một ngày khô
[1] Gà tre, giống như chim giá cô nhưng nhỏ hơn, khi kêu sẽ có mưa xuân.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đinh Hạc Niên » Trúc chi từ kỳ 1