09/12/2021 12:50Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vũ trụ riêng tư

Tác giả: Trần Hữu Dũng - Trần Hữu Đức

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Thập Tứ Cách Cách vào 16/07/2009 01:29

 

Cành hoa lys trắng héo rũ, gục ngã trên bàn
Kim đồng hồ thắt cổ đứng im lìm
Con ong hoá thạch nằm nơi góc tủ

Buổi sáng dọn ra đầy ánh nắng mai rực rỡ
Cơn gió lùa hất tung chồng bản thảo dở dang
Những con chữ lộn nhào hoá kiếp

Vũ trụ riêng tư của căn phòng chuyển động
Linh hồn chúng phiêu diêu cõi nào?

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Hữu Dũng » Vũ trụ riêng tư